Aarstrand gård ligger på Aursletta innerst i Vistenfjorden, midt på Helgelandskysten. Vistenfjorden er uten veiforbindelse, så de som ikke går over fjellet kommer seg hit med båt.

Det er dokumentert fast bosetting på gården fra starten av 1600-tallet. I tillegg til jordbruket har skog- og treforedling hatt stor betydning for aktiviteten på gården og ellers i Indre Visten. Frem til 2. verdenskrig var Aarstrand gård et knutepunkt for nabogårdene, her var det skole, postkontor, telegraf og butikkutsalg. Indre Visten opplevde ei stor fraflytting i etterkrigstiden.

Kaia og Bjørnar Aarstrand er 6. generasjon som driver Aarstrand gård. Familien på 6 stk. flyttet hit i 2012 og fikk satt opp nytt våningshus i 2013. Drifta på gården er foreløpig 50 uteganger/villsauer, som i beiter i Lomsdal-Visten nasjonalpark. Det er mange ressurser på gården som gir et godt utgangspunkt for næringsetablering og turisme, blant annet er det flere eldre bygninger som vi ønsker å restaurere og bruke til overnatting.
Vi trives godt med å ha en nasjonalpark "i hagen", noe som gjør det lett for oss å komme ut i storslått natur enten for å drive høsting eller bare for ren rekreasjon.

12.november 2017 var vi på TV, nærmere bestemt "Der ingen skulle tru at nokon kunne bu". Har DU lyst til å se mer av hvordan vi har det, så sjekk ut denne linken:

https://tv.nrk.no/serie/der-ingen-skulle-tru-at-nokon-kunne-bu/DVSF65001317/sesong-16/episode-3  


                Copyright 2013 Vistenfjord.no. All Rights Reserved.
Hovedside            Historie            Overnatting            Galleri       Reise hit
Aursletta


kaiama@online.no
(+47) 951 35 863
logo ville Visten